Kup obrazy

Magdalena Sciezynska

Sztuka u swych podstaw jest syntezą emocji, malarstwo oddaje stan ducha twórcy, rozbudza myśli i uczucia...

w 2005 wydałam powieść „Między niebem a ziemią”. W 2009 roku założyłam Klub Twórców Sztuki, a w 2010 Internetową Galerię Twórców Sztuki, za pośrednictwem której artyści mogą wystawić i sprzedać swoje prace.

Obecnie jestem od 2019r. prezesem Związku Polskich Twórców Sztuki, który zrzesza artystów z wszystkich dziedziń sztuki.

Magdalena Sciezynska

Moim celem jest powiązanie wszystkich dziedzin sztuki.

Integrowanie środowisk twórczych poprzez organizowanie interdyscyplinarnych wystaw połączonych z koncertami muzycznymi, wieczorkami poetyckimi, autorskimi, spektaklami teatralnymi, a wszystko w oprawie plastycznej tzn. wystawie prac plastycznych , fotograficznych wraz z oprawą poligraficzną , foldery, katalogi, albumy.

Moje działania mają na celu zainteresować kulturą, każdego wielbiciela sztuki. Przemówić wszystkimi zmysłami i otworzyć umysły na piękno w szerokim aspekcie.

2014

Otrzymałam odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej

2015

Otrzymałam Złoty Krzyż Zasługi

2019

Założyłam nowe stowarzyszenie Związek Polskich Twórców Sztuki

Artykuły prasowe

Media o mnie

Odznaka Honorowa

Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

Odznaka Honorowa

Zasłużony dla Kultury Polskiej

Odznaka Honorowa

Złoty Krzyż Zasługi

Odznaka Honorowa

Zasłużony dla Kultury Wielkopolski