Kup obrazy

15 STYCZEŃ 2013 ZBIOROWA WAYSTAWA MARYNISTYCZNA GALERIA "N" KOSZALIN ul. RUSZCZECA 14

W WYSTAWIE UDZIAŁ BIORĄ :
CZŁONKOWIE KKNP-T :
Chmielowska Małgorzata Koszalin - KKNP-T, ZPARP, SAIE
Kołacz Krystyna - Koszalin - KKNP-T
Kruk Monika - Świeszyno - KKNP-T, ZPARP
Łazowska Roseline - Koszalin - KKNP-T, ZPARP, ZPTP
Mrozek Barbara - Koszalin - KKNP-T, ZPARP, ZPTP
Raczkowska Katarzyna - Koszalin - KKNP-T, ZPARP
Wachecka Beata - Kołobrzeg - KKNP-T,
Wardecki Marek - Koszalin - KKNP-T, ZPARP
Wojtas Krystyna - Koszalin - KKNP-T, ZPARP, ZPTP
ZAPROSZENI ARTYŚCI :
Blech Henryk - Koszalin - ZPTP
Dimczewski Todor - Sławno, Bułgaria
Jarosz Waldemar - Koszalin - ZAP
Kaźmierczak Halina - Kraków - ZPAP
Koleśnik Zygmunt - Koszalin
Mościńska Katarzyna - Szczecin - SzTK
Murzyn Zbigniew - Koszalin - ZPAP, ZPTP
Nieznańska Wanda - Koszalin - ZPTP
Radomski Piotr - Grodzisk Wielkopolski
Ruppental Andrzej - Mrzeżyno - ZPARP
Sciezynska Magdalena - Grodzisk Wielkopolski –RSTK, ZPARP
Semrau Łaba Renata - Koszalin - ZPAP
Stachowiak Maciej - Białogard
Stańczyk Longina - Koszalin - ZPTP, ZPARP

W XI edycji Ogólnopolskiej Wystawy Marynistycznej zorganizowanej przez Koszaliński Klub Nauczycieli Plastyków-Twórców wzięli udział nauczyciele plastycy oraz artyści – przedstawiciele niżej wymienionych związków i stowarzyszeń twórczych:
- Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej - ZPARP;
- Związku Polskich Artystów Plastyków - ZPAP;
- Zespołu Pracy Twórczej Plastyki w Koszalinie - ZPTP;
- Związku Artystów Plastyków - ZAP;
- Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej SAIE;
- Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury - „Grupa na Zamku” Oświęcim - RSTK
- Koszalińskiego Klubu Nauczycieli Plastyków-Twórców - KKNP-T;
- Szczecińskiego Towarzystwa Kultury.
- a także Artyści nie zrzeszeni.

Przedstawiamy Państwu XI wystawę z cyklu marynistycznego, w której mogą wziąć udział artyści z całej Polski. Pierwsza wystawa z tego cyklu - poświęcona marynistyce - miała miejsce w styczniu 2003 roku - w Galerii „N”, przy ulicy Zwycięstwa 119. Twórcą tej inicjatywy była Krystyna Wojtas i utworzony przez nią Koszaliński Klub Nauczycieli Plastyków –Twórców.
Wyżej wymienieni organizatorzy pierwszej wystawy zwrócili się wówczas z propozycją do artystów ( z różnych środowisk twórczych) aby włączyli się do wspólnej inicjatywy organizowania wystaw marynistycznych - promujących nasz krajobraz nadmorski, morze oraz pracę ludzi morza. W pierwszej wystawie wzięło wówczas udział 15 Artystów, w tym również ze Stowarzyszenia Marynistów Polskich z Warszawy. Nasze nadzieje, że ta propozycja wejdzie na stałe do naszego kalendarza wystaw spełniły się. W tegorocznej wystawie bierze udział 23 Artystów – prezentując 27 prac. Cieszy nas fakt, że Artyści z różnych środowisk twórczych odpowiadają na nasze zaproszenia i inicjatywy - organizowania tego typu wystaw, promujących nasz region. Uważamy, że jest to następna doskonała okazja do konfrontacji artystycznych, wymiany doświadczeń i zaprezentowania dorobku twórczego nauczycieli plastyków raz artystów z różnych środowisk profesjonalnych i nieprofesjonalnych - z kraju i z zagranicy. Podobna współpraca prowadzona jest przez KKNP-T od lat z okazji Dni Koszalina . Zapraszamy do wspólnych wystaw ph. „Koszalin i inne zakątki Polski” - artystów z całej Polski oraz zaprzyjaźnionych z nami plastyków z Polonii Litwy, Ukrainy, Niemiec, Kanady.
Koszaliński Klub Nauczycieli Plastyków – Twórców jest formą pracy stworzoną dla całego środowiska nauczycielskiego a także dla rodzin nauczycielskich. Funkcjonujemy w takiej formie od 1993 roku . Forma ta utworzona została przez Sekcję Plastyczną ZNP, która działa przy koszalińskim Oddziale ZNP od 1972 roku. Nauczyciele plastycy z miasta Koszalina organizują wystawy, przeglądy plastyczne - zarówno swojej własnej twórczości, jak i twórczości swoich uczniów. W naszej Galerii „N” gościliśmy wielu zacnych artystów z różnych środowisk twórczych profesjonalnych jak i nieprofesjonalnych, których prace prezentują wysoki poziom artystyczny. Pozostaliśmy wierni swoim postanowieniom. Do dnia dzisiejszego czynimy wszelkie starania aby utrzymać tę formę działalności twórczej przy Zarządzie Oddziału ZNP w Koszalinie. Mamy w naszych szeregach artystów – nauczycieli czynnych zawodowo jak i będących już na emeryturze – po akademiach sztuk pięknych oraz tworzących nauczycieli innych specjalności zawodowych. Łączy nas wspólny cel - dbanie o rozwój kultury plastycznej i pomnażanie dorobku kulturalnego naszego miasta i regionu. Czynimy wszystko aby nasi twórcy nie zostali pozostawieni sami sobie. Staramy się ( każdego roku) poprzez swoje uczestnictwo w różnych konkursach i przeglądach ogólnopolskich czy międzynarodowych prezentować nasze miasto. Warto w tym miejscu podkreślić, że członkowie naszego KKNP-T wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia za swoją działalność plastyczną na szczeblach ogólnopolskich i międzynarodowych. Czujemy się w środowisku potrzebni, uważamy, że nasza działalność jest widoczna i niesie wiele pożytecznych wartości - nie tylko dla nauczycieli ale również przyczyniamy się do integracji wielu środowisk twórczych w naszym mieście oraz w kraju. Poprzez nasze szerokie kontakty i wspólne wystawy o Koszalinie słychać często. Dzięki internetowym portalom takim jak : Netlog, Facebook, koszalinek.pl, Klub Twórców Sztuki - o działalności KKNP-T słyszy cała Polska a nawet Polonia. Artystów, których prace nie zostały zakwalifikowane do wystawy z powodu niespełnienia wymogów regulaminowych przepraszamy i zapraszamy w 2014 roku.

Projekt i opracowanie katalogu:
artysta plastyk Krystyna Wojtas - Prezes Honorowy KKNP-T
- Prezes Oddziału Koszalińskiego Związku Plastyków
Artystów Rzeczpospolitej Polskiej

Relacja